• nl
  • en

Organiseren aggregatielandschap

Een aggregator is een platform dat erfgoedinformatie van instellingen verzamelt en toegankelijk maakt voor gebruikers via een portal. Een aggregator bevat doorgaans regionale, thematische of sectorale informatie, bijvoorbeeld uit een bepaalde provincie, over een bepaald onderwerp of van een bepaald soort instelling, zoals archieven of musea.

De afgelopen jaren zijn binnen het netwerk diverse aggregatoren ontstaan, ieder vanuit een eigen doelstelling. Hierdoor is de dienstverlening en de inhoud voor de gebruikers van deze platformen vrij divers. Om nu de gebruiker beter te faciliteren in zijn zoektocht naar erfgoed, willen we de aanpak van de aggregatoren (zowel organisatorisch als technisch) beter op elkaar laten aansluiten, zodat dienstverlening efficiënter wordt.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van het project is een betere samenwerking en een effectiever resultaat van de inspanningen die momenteel plaatsvinden bij de diverse aggregatoren.

Beoogde resultaten

Het project kan als succesvol beschouwd worden wanneer:

  1. het huidige landschap van aggregatoren en thematische portalen beter in beeld gebracht is.
  2. de verschillende stakeholders afspraken maken over betere onderlinge afstemming op het gebied van beleid, organisatie en techniek.
  3. er een gezamenlijke roadmap ligt die beschrijft hoe het aggregatielandschap kan doorontwikkelen naar het netwerk van erfgoedinformatie zoals beschreven in de DERA.

De inventarisatie is inmiddels afgerond. De resultaten kun je lezen in het rapport ‘Organiseren van het aggregatielandschap – Inventarisatie en aanbevelingen‘.

Projectdeelnemers

Vanuit het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar zijn de deelnemers aan het project:

  1. Marjon van Schendel (projectleider)
  2. Sjors de Valk (informatiearchitect)
  3. Enno Meijers (opdrachtgever, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar)

De deelnemers aan het project vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn de vertegenwoordigers van de regionale, thematische en sectorale aggregatoren.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Lees het projectplan [PDF] of neem contact op met de projectleider, Marjon van Schendel.
Translate »
Top