• nl
  • en

Organisaties en datasets in het netwerk

Er zijn ongeveer 1500 instellingen in Nederland die een erfgoedcollectie beheren. Wie zijn die organisaties en welk erfgoed zit er in hun collectie? Het project ‘Organisaties en datasets in het netwerk’ gaat op zoek naar die organisaties en verzamelt de metadata van hun collecties. De metadata wordt samengebracht in een gemeenschappelijk register. Op die manier wordt duidelijk welke collecties er allemaal zijn, of er overlap bestaat tussen de collecties, of dat ze op een andere manier aan elkaar verwant zijn.

Doelstelling

Dit project wil informatie over de instellingen (organisaties) en collecties (datasets) samenbrengen op een weblocatie die gemakkelijk doorzoekbaar is. Op die manier bouwen we aan een landelijk register van erfgoedinformatie.

Beoogde resultaten

  1. We gaan de metadata van de collecties van de organisaties verzamelen en omzetten naar Linked Data.
  2. Om de metadata goed te kunnen beschrijven maken we een ontologie, een manier om informatie over collecties gestructureerd vast te leggen.
  3. We maken een prototype van de ‘application programming interface’ van het register.
  4. We leggen vast hoe we het register in de toekomst moeten beheren en onderhouden.

Projectdeelnemers

  1. Bob Coret (projectleider)
  2. Sjors de Valk (informatieanalist)
  3. Ed de Heer (werkgroepleider, Nationaal Archief)
  4. Enno Meijers (opdrachtgever, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar)

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Lees het projectplan [PDF] of neem contact op met de projectleider, Bob Coret.
Translate »
Top