• nl

Ontwikkeling architectuur van Register

Een van de voorzieningen van de beoogde landelijke infrastructuur is het Register. In het Register worden zogeheten profielen vastgelegd. In de profielen kunnen erfgoedinstellingen zien welke organisaties deelnemen aan het gedistribueerde netwerk en welke datasets met erfgoedinformatie zij ter beschikking stellen. In dit project stellen we een globaal software-ontwerp op van dit Register, gebaseerd op best practices van andere organisaties. Vervolgens kan het Register worden gebouwd en in gebruik worden genomen (zie Implementatie Register).

Achtergrond

Dit project bouwt voort op de uitkomsten van vooronderzoeken en adviezen die tussen 2015 en 2017 in het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn opgeleverd, waaronder de Proof of Concept voor dit Register.

Beoogde resultaten

  1. Voorziening: Ontwerp en realisatie software Register
  2. Implementatie: Ontwerp beheeromgeving Register

Projectleiding

  • Ed de Heer, Nationaal Archief

Projectdeelnemers

  • Beeld en Geluid
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Tresoar
  • Nationaal Archief
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Meer informatie

Wil je aansluiten bij het project of zoek je meer informatie? Neem dan contact op met Ed de Heer, Projectleider Infrastructuur en Services van het Nationaal Archief.
Translate »
Top