• nl

Onderzoek architectuur Termennetwerk

In dit onderzoek gaan we na hoe we het gewenste Termennetwerk het beste kunnen inrichten. Het Termennetwerk is de verzameling van termen van terminologiebronnen uit het gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Deze bronnen worden beheerd door verschillende organisaties die hiervoor uiteenlopende softwaresystemen gebruiken. Hieronder valt sectoroverstijgende software (zoals OpenSKOS en PoolParty) en meer sectorspecifieke software (zoals die voor de GGC, de AAT en RKDartists). Het Termennetwerk zorgt voor de vindbaarheid van deze termen in het netwerk door een deel van deze broninformatie op te nemen en doorzoekbaar te maken via een gestandaardiseerde interface (API).

Beoogde resultaten

  • Kennisproduct: Onderzoek naar en rapportage over de inrichting van het Termennetwerk, waarbij we de relatie leggen met de opbouw van het Register en de Knowledge Graph.

Projectleiding

  • Sjors de Valk, externe inhuur

Projectdeelnemers

  • Menzo Windhouwer, Meertens Instituut

Meer informatie

Wil je aansluiten bij het project of zoek je meer informatie? Je kunt terecht bij Menzo Windhouwer, ontwikkelaar ICT bij het Meertens Instituut.
Translate »
Top