• nl

Onderzoek Federatief zoeken

Met dit onderzoek willen we meer kennis opdoen over het zogenaamd ‘federatief zoeken’ en het werken met backlinks. Een nog relatief onbekend fenomeen in het gebruik van digitaal erfgoed is het federatief bevragen van datasets waarbij de gebruikersbeleving centraal staat. Zo kan Linked Data Fragments een oplossing bieden voor problemen die we nu ondervinden in de beschikbaarstelling van linked data via SPARQL-endpoints. Er zijn namelijk nog te weinig van die publieke endpoint beschikbaar.

In samenwerking met onderzoekers Ruben Verborgh en Miel Vander Sande (Universiteit Gent en imec) gaan we verder op onderzoek uit, aan de hand
van use cases waarbij diverse linked data-bronnen tegelijkertijd bevraagd worden. De uitkomsten kunnen in het werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar gebruikt worden om de gebruikersbeleving van front-ends en eindgebruikerdiensten te verbeteren.

Beoogde resultaten

  • Kennisproduct: Onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de implementatie van federatief zoeken

Projectdeelnemers

  • Ruben Verborgh en Miel Vander Sande (Universiteit Gent en imec)

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je terecht bij Enno Meijers, informatiemanager bij de Koninklijke Bibliotheek.
Translate »
Top