• nl
  • en

LOD en PID bij de bron

Gebruikers van erfgoeddata moeten erop kunnen vertrouwen dat zij gebruikmaken van de beste data die er zijn. De verantwoordelijkheid voor de beste en meest actuele data ligt bij de instelling die het erfgoed beheert. Daarom is het collectiebeheersysteem van de instelling de meest logische plek om de data in te beheren en vanuit te publiceren. De leverancier van het systeem speelt hierbij een centrale rol. De leverancier ondersteunt de erfgoedinstelling bij haar taak om het publiek te voorzien van de beste data. En de beste data zijn, zoals bepaald in de Nationale Strategie en de DERA, gestructureerd als Linked Open Data en voorzien van duurzame webadressen (persistent identifiers, PID).

Doelstelling

Dit project beschouwen we als succesvol wanneer de belangrijkste leveranciers hun collectiebeheersoftware hebben aangepast, zodat erfgoedinstellingen hun informatie volgens de NDE-uitgangspunten kunnen beheren en publiceren. Daarvoor moet een databeheerder bij een instelling met de collectiebeheersoftware:

  1. een duurzaam webadres voor elk object kunnen vastleggen, zodat een gebruiker naar een object kan verwijzen;
  2. gemakkelijk verbindingen (“links”) kunnen leggen naar termen in allerlei terminologiebronnen, zoals gestandaardiseerde plaatsnamen, personen of onderwerp;
  3. de data automatisch kunnen publiceren in Linked Open Data-formaat.

Beoogde resultaten

De resultaten van dit project zijn:

  1. aangepaste collectiebeheersoftware;
  2. kennis bij leveranciers (en hun belangrijkste klanten) over het toepassen van de NDE-uitgangspunten voor het beheren en publiceren van erfgoedinformatie.

Om te laten zien dat collectiebeheersoftware werkt, proberen we zoveel mogelijk datasets te maken. Ontwikkelaars kunnen deze sets gebruiken, bijvoorbeeld bij de HackaLOD.

Projectdeelnemers

  1. Ivo Zandhuis (projectleider)
  2. Roland Cornelissen (ontwikkelaar/adviseur)
  3. Enno Meijers (opdrachtgever, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar)

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Lees het projectplan [PDF] of neem contact op met de projectleider, Ivo Zandhuis.
Translate »
Top