• nl
  • en

LOD en PID bij de bron

De gebruiker van erfgoeddata moet erop kunnen vertrouwen dat zij gebruikmaakt van de beste data die er is. De verantwoordelijkheid voor de beste en meest actuele data ligt bij de instelling die het erfgoed beheert. Daarom is het collectiebeheersysteem van de instelling de meest logische plek om de data in te beheren en vanuit te publiceren. En bij het realiseren van deze functionaliteit speelt de softwareleverancier een centrale rol. De leverancier ondersteunt de erfgoedinstelling bij haar taak om het publiek te voorzien van de beste data. En de beste data is, zoals bepaald in de Nationale Strategie en de DERA, gestructureerd als Linked Open Data (LOD).

Doelstelling

Dit project beschouwen we als succesvol wanneer de belangrijkste leveranciers hun collectiebeheersoftware hebben aangepast, zodat erfgoedinstellingen hun informatie volgens de NDE-uitgangspunten kunnen beheren en publiceren. Daarvoor moet een databeheerder bij een instelling met de collectiebeheersoftware:

  1. een duurzaam webadres (ook wel Persistent Identifier, afgekort PID) voor elk object kunnen vastleggen, zodat een gebruiker blijvend naar een object kan verwijzen als de digitale locatie van het object verandert; 
  2. gemakkelijk verbindingen (“links”) kunnen leggen naar termen in terminologiebronnen, zoals gestandaardiseerde plaatsnamen, personen of onderwerpen;
  3. de data automatisch kunnen publiceren in Linked Open Data-formaat.

Beoogde resultaten

De resultaten van dit project zijn:

  1. aangepaste collectiebeheersoftware;
  2. kennis bij leveranciers (en hun belangrijkste klanten) over het toepassen van de NDE-uitgangspunten voor het beheren en publiceren van erfgoedinformatie.

Om te laten zien dat collectiebeheersoftware werkt, proberen we zoveel mogelijk Linked Open Datasets te maken. Ontwikkelaars kunnen deze sets gebruiken, bijvoorbeeld bij de HackaLOD.

Projectdeelnemers

  1. Marjon van Schendel (projectleider)
  2. Ivo Zandhuis  (projectmedewerker)
  3. Enno Meijers (opdrachtgever, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar)

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Lees het projectplan of neem contact op met de projectleider, Marjon van Schendel.
Translate »
Top