• nl

Gebruik LOD Dataspace

In het Netwerk Digitaal Erfgoed kiezen we gezamenlijk voor linked data als techniek om erfgoedinformatie te koppelen en beschikbaar te maken voor de gebruiker. De LOD Dataspace die in dit project wordt gebruikt, voorziet in alle onderdelen die nodig zijn voor opslag en gebruik van linked open data (LOD): een triple store, content negotiation, URI resolving, SPARQL endpoints en een grafische user interface. In eerste instantie gaat het om een testomgeving.

De LOD Dataspace wordt gebruikt door het Register en het Termennetwerk. Ook wordt hij ingezet bij evenementen waar we aan de slag gaan met beschikbare linked open erfgoeddata, zoals de tweejaarlijkse HackaLOD.

Achtergrond

Voor het ontwikkelen van de testomgeving werken we samen met softwareleverancier Metamatters. De uiteindelijke omgeving wordt beheerd en beschikbaar gesteld via de Koninklijke Bibliotheek.

Beoogde resultaten

  • Voorziening: testomgeving LOD Dataspace, ten behoeve van het Register, het Termennetwerk en de publicatie van LOD

Projectleiding

  • Enno Meijers, Koninklijke Bibliotheek

Meer informatie

Voor meer informatie over de LOD Dataspace kun je terecht bij Enno Meijers, informatiemanager bij de Koninklijke Bibliotheek.
Translate »
Top