• nl

Project Implementatie Register

Het doel van dit project is om te zorgen dat erfgoedinstellingen gebruik gaan maken van het Register dat in het project Ontwikkeling Register wordt opgezet. In het Register worden zogeheten profielen vastgelegd. In de profielen kunnen erfgoedinstellingen zien welke organisaties deelnemen aan het gedistribueerde netwerk en welke datasets met erfgoedinformatie zij ter beschikking stellen.

We gaan de software van het Register met instellingen testen en in gebruik nemen. Dit doen we aan de hand van een aantal use cases. Met behulp van die ervaringen stellen we een stappenplan op, zodat andere erfgoedinstellingen eenvoudig kunnen aansluiten. 

Achtergrond

Dit project bouwt voort op de uitkomsten van vooronderzoeken en adviezen die tussen 2015 en 2017 in het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn opgeleverd, waaronder de Proof of Concept voor dit Register.

Beoogde resultaten

  1. Implementatie: Use cases Register
  2. Kennisproducten: Standaardhandleiding gebruik Register

Projectleiding

  • Ed de Heer, Nationaal Archief

Projectdeelnemers

  • Beeld en Geluid
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Tresoar
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Meer informatie

Bij vragen kun je contact opnemen met Ed de Heer, Projectleider Infrastructuur en Services van het Nationaal Archief.
Translate »
Top