• nl

Het Netwerk in de praktijk

De erfgoedsector kan veel voordeel halen uit het gebruiken van de resultaten die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden opgeleverd, ongeacht de sector, grootte of type collectie van de instelling. We werken daarom in alle werkprogramma’s samen met organisaties om de voor hun interessante hardware, software, tools en kennis in gebruik te nemen. Zie ook de betreffende projecten bij Digitaal Erfgoed Zichtbaar en Digitaal Erfgoed Houdbaar.
Zo laten we instellingen zien hoe de resultaten ingezet kunnen worden ter ondersteuning van hun missie en activiteiten, zowel individueel als in een samenwerkingsverband.

Praktijkvoorbeelden

We werken met partners aan een aantal praktijkvoorbeelden:

Verrijking van erfgoedinformatie, met Netwerk Oorlogsbronnen

Met het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) verkennen we hoe de erfgoedinformatie die instellingen aan het NOB aanleveren, verrijkt kunnen worden. Dit is een van de ambities van het NOB. Het gaat om verrijking bij de bron, dus bij de instelling zelf. In dit project toetsen we het Open Data
Register van Netwerk Oorlogsbronnen aan de principes van het gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie, zodat we zien waar eventuele aanpassingen nodig zijn.

Gebruik van Register / Termennetwerk, met Netwerk Zuiderzeecollectie

Het Netwerk Zuiderzeecollectie is succesvol in de ondersteuning van erfgoedinstellingen in de Zuiderzeeregio bij het registreren van collecties met behulp van gemeenschappelijke terminologiebronnen. Dit is in lijn met de ambitie van het Netwerk Digitaal Erfgoed voor wat betreft het gebruik van termennetwerken. Daarom ondersteunt het Netwerk Digitaal Erfgoed via dit project de implementatie van deze werkwijze bij allerlei kleine(re) erfgoedinstellingen.

Regionaal LOD-netwerk, met RedBot

In Friesland heeft Tresoar de ambitie om een provinciaal LOD (linked open data)-netwerk op te zetten met de naam RedBot. RedBot biedt een online omgeving waar digitaal Fries erfgoed samenkomt. Het Netwerk Digitaal Erfgoed werkt samen met RedBot om de verbinding tussen lokale (provinciale) netwerken en het landelijke netwerk van voorzieningen uit te werken. In dit onderzoek kijken we specifiek naar de koppelvlakken tussen deze twee.

Aansluiting thematische portal, met Beeldbank Nederlands-Indië

Er zijn een aantal erfgoedinstellingen in Nederland die met elkaar een nationale thematische zoekingang op erfgoedmateriaal willen realiseren rondom het onderwerp Nederlands-Indië. Dit vormt een mooie use case voor de manier waarop een dergelijk thematische portal aangesloten kan worden op het gedistribueerd netwerk en de componenten daarvan (Register, Termennetwerk en Knowledge Graph).

De penvoerder in de ontwikkelfase is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Redactionele LOD, met Erfgoed Brabant

Dit project gaat in op het gebruik van linked data bij redactionele content (‘verhalen’). Wat is er nodig om redacteuren die teksten produceren te laten werken met linked data en het Termenregister en op welke manier kan die content gepubliceerd worden als linked data? Samen met Erfgoed Brabant zoeken we het uit.

Linked Data Fragments, met AdamNet

AdamNet is een netwerk van Amsterdamse bibliotheken waarin informatie over collecties en activiteiten wordt gedeeld. In dit project gaat AdamNet een of meerdere eigen terminologiebronnen – zoals controlled vocabularies, authority files en thesauri – samenstellen (“AdamLink”). In de bronnen worden zogeheten termen beschreven die een relatie hebben met Amsterdam, zoals straten en gebouwen (Places in Time). Ook kijken we of we hiervoor bestaande terminologiebronnen gebruikt kunnen worden, zoals de Erfgeothesaurus die eerder voor het project Erfgoed & Locatie is gemaakt.

Door samen te werken met het Netwerk Digitaal Erfgoed doen we nuttige ervaring op met het verbinden van objectbeschrijvingen aan terminologiebronnen. Projectpartners zijn AdamNet, Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam (penvoering) en het Amsterdam Museum.

 

Meer informatie

Zoek je meer informatie over een van deze projecten? Neem dan contact op met Wilbert Helmus, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar, via wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top