• nl
 • en

Gestandaardiseerde termen in het netwerk

Hoe kunnen gebruikers online informatie over schilderijen van Rembrandt vinden, ongeacht welke erfgoedinstellingen deze informatie beheren? Dat lukt alleen als instellingen gebruikmaken van dezelfde termen voor het beschrijven van dezelfde informatie. Bijvoorbeeld: door de term “schilderij” te benutten in plaats van “painting” of “kunstwerk”. Of de term “Rembrandt van Rijn” in plaats van “Rembrandt” of “Rembrant”. Maar hoe weten instellingen welke termen er zijn? Het project Gestandaardiseerde termen in het netwerk wil daar een oplossing voor bieden.

Doelstelling

Het project heeft als doel een voorziening te ontwikkelen waarmee instellingen termen kunnen vinden. De termen zijn afkomstig uit gemeenschappelijke terminologiebronnen die in het netwerk beschikbaar zijn, zoals thesauri en referentielijsten. Met de voorziening kunnen bronhouders – zoals collectiebeheerders – zoeken naar termen en de relevantste term selecteren en toekennen aan hun collectiebeschrijving. Deze functionaliteit staat ook bekend als het ‘Termennetwerk’. Je kunt hier meer over lezen bij de voorzieningen van Netwerk Digitaal Erfgoed, domein Digitaal Erfgoed Bruikbaar.

Beoogde resultaten

 1. Requirements
  Requirements waar terminologiebronnen én het Termennetwerk aan moeten voldoen. Deze worden in samenspraak met leveranciers van erfgoedsoftware en de werkgroep terminologiebronnen opgesteld, met daarin vertegenwoordigers van instellingen die terminologiebronnen beheren en gebruiken.
 2. Ontwerpen en prototype
  Prototype op basis van functionele en technische ontwerpen voor het Termennetwerk. Het prototype wordt geëvalueerd met leveranciers van erfgoedsoftware en de werkgroep terminologiebronnen.
 3. Roadmap en servicemodel
  Het prototype wordt na afloop van het project ontwikkeld tot een productiewaardige toepassing. Er komt een roadmap voor de verdere implementatie en een servicemodel waarmee het Termennetwerk duurzaam doorontwikkeld en beheerd kan worden.
 4. Architectuurvisie op de context
  Er bestaan verschillende andere voorzieningen die relaties hebben met het Termennetwerk, zoals applicaties voor het beheren van termen (bijvoorbeeld OpenSKOS en PoolParty), voor het uitlijnen van termen (zoals CultuurLINK) en voor het zoeken naar termen (zoals Erfgeo). Het project beschrijft in een architectuurvisie hoe deze voorzieningen zich tot het Termennetwerk verhouden.

Projectdeelnemers

 1. Sjors de Valk (projectleider)
 2. Marian Hellema (tester, trainer)
 3. Enno Meijers (opdrachtgever, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar)

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Lees het projectplan [PDF] of neem contact op met de projectleider, Sjors de Valk.
Translate »
Top