• nl

Project Digitale Collectie NL

Digitale Collectie Nederland brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederlandse musea, archieven en andere erfgoedinstellingen op één plek samen. Vanaf hier wordt alle erfgoeddata doorgegeven aan Europeana, de Europese erfgoedportal die toegang geeft tot collecties van duizenden Europese archieven, bibliotheken en musea.

Digitale Collectie Nederland is in 2015 opgezet als een zogenaamde aggregator: erfgoedinstellingen kunnen hun collectie eraan koppelen, zodat ze ook verbinding kunnen maken met andere nationale en internationale diensten en voorzieningen. Het beheer van de collectie blijft de verantwoordelijkheid van de instelling zelf. Door het samenbrengen van al deze data kunnen er nieuwe toepassingen worden ontwikkeld door onder andere de wetenschap en de creatieve industrie.

In het Netwerk Digitaal Erfgoed gaan we geleidelijk overstappen van het werken met een aggregator naar het verbinden van collecties via linked data. Digitale Collectie NL wordt in dit project doorontwikkeld naar die nieuwe situatie en worden omgevormd naar het Register, het Termennetwerk en de Knowledge Graph in samenhang met verschillende configuraties van de lokale collectieregistratiesystemen.

Achtergrond

Lees ook het position paper Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie [PDF] van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Beoogde resultaten

  1. Voorziening: Digitale Collectie Nederland
  2. Voorziening: Route voor het aanleveren van data aan Europeana (in ieder geval voor de bestaande erfgoedinstellingen en sectoren)
  3. Voorziening: Aanspreekpunt voor en ondersteuning van erfgoedinstellingen, volgens de afspraken met Europeana

Projectleiding

  • Dimitra Atsidis, Beeld en Geluid

Projectdeelnemers

  • Nationaal Archief
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Meer informatie

Wil je aansluiten bij het project of zoek je meer informatie? Neem dan contact op met Dimitra Atsidis (Beeld en Geluid), projectleider Digitale Collectie.

 
Translate »
Top