• nl
  • en

Werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Gedeelde visie

Met binnen- en buitenlandse experts hebben we in het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar de afgelopen jaren een gezamenlijke visie opgesteld waarin we kiezen voor het bouwen van een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. In plaats van het bouwen van een nieuw, centraal systeem maken we gebruik van alle voorzieningen en bronnen die er zijn en komen, en leggen we onderlinge verbindingen. We nemen afscheid van het werken met ‘informatiesilo’s’ en netwerken van aggregatoren en maken verbinding via linked data.

De activiteiten in dit werkprogramma vallen uiteen in verschillende thema’s:

Bouwstenen van het netwerk van erfgoedinformatie

Bouwstenen van dat netwerk zijn het Register, het Termennetwerk en de Knowledge Graph. We zijn bezig met verschillende activiteiten om deze bouwstenen werkend te krijgen en in gebruik te laten nemen door het erfgoedveld.

Het Register

In het Register worden zogeheten profielen vastgelegd. In de profielen kunnen erfgoedinstellingen zien welke organisaties deelnemen aan het gedistribueerde netwerk en welke datasets met erfgoedinformatie zij ter beschikking stellen.

Huidige activiteiten:

Het Termennetwerk

Het Termennetwerk ontsluit termen uit geselecteerde terminologiebronnen, zoals thesauri en referentielijsten, van zowel Nederlandse als internationale komaf. Het Termennetwerk ondersteunt collectiebeheerders van erfgoedinstellingen: beheerders kunnen in het Termennetwerk zoeken naar termen die de objecten in hun collecties adequaat duiden. Lees meer over het termennetwerk.

Huidige activiteiten:

De Knowledge Graph

Informatie over erfgoed, bijvoorbeeld over een bepaalde kunstenaar of over een kunstvoorwerp, is vaak verspreid over het web. De ene instelling heeft informatie over een maker, de andere heeft informatie over het kunstvoorwerp zelf, een derde heeft informatie over de kunststroming waar het onder valt. Verbanden tussen deze informatiebronnen liggen er nu nog nauwelijks, wat de zoektocht voor een gebruiker complex maakt. Hierbij kunnen Knowledge Graphs helpen: de verbanden worden dan gelegd door het achterliggende netwerk van termen en de gebruiker krijgt bij het zoeken naar bijvoorbeeld de maker in een soort kenniskader ook informatie gepresenteerd over de objecten, kunststroming en andere mogelijk interessante informatie. Erfgoed is daarmee beter te vinden en de gebruiker krijgt een rijker aanbod aan informatie.

Huidige activiteiten:

Deelnemers aan de HackaLOD 2016 in voormalig gevangeniscomplex De Vrije Wolf in Utrecht

Instellingen aansluiten op het netwerk van erfgoedinformatie

Vanaf 2018 maken alle nieuwe digitaalerfgoedprojecten in Nederland gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen uit het gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Dit is volgens de principes van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de DERA (referentiearchitectuur voor digitaal erfgoed). Erfgoedinstellingen vragen steeds vaker wat ze moeten doen om aan te sluiten op bijvoorbeeld het Termennetwerk, hoe ze hun digitale collecties als linked data kunnen publiceren en welke inzet van hen verwacht wordt. Hier willen we ze graag bij helpen.

Overstappen naar linked data

Tot slot stimuleert dit werkprogramma ICT-leveranciers en erfgoedorganisaties tot de migratie naar linked data-technologieën.

Meerwaarde voor het netwerk

In dit werkprogramma ondersteunen we erfgoedinstellingen bij de praktijk van het aansluiten op het netwerk van voorzieningen. Door gebruik te maken van bouwstenen als het Register, Termennetwerk en Knowledge Graph zorgen erfgoedinstellingen er gezamenlijk voor dat hun digitaal erfgoed zo breed mogelijk verspreid en gebruikt kan worden.

Doelgroepen

De primaire doelgroep zijn de beheerders van erfgoedcollecties, zoals musea, bibliotheken, (audiovisuele) archieven en onderzoeksinstellingen.

Daarnaast zijn ICT-leveranciers en het Knooppunt Erfgoedsoftwareleveranciers partners in activiteiten van het werkprogramma. Ook zetten we de samenwerking met netwerkpartners zoals CLARIAH, Europeana, Platform Linked Data Nederland, WikiData en DBpedia voort.

Contact

Heb je vragen over dit werkprogramma of zoek je samenwerking op een van de genoemde thema’s? Neem dan contact op met Enno Meijers, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar, via enno.meijers@kb.nl of 06 11 30 45 66.
Translate »
Top