• nl
  • en

Training en opleiding

In dit project werken we aan een trainingsprogramma waarin medewerkers van erfgoedinstellingen kennis opdoen die nodig is voor het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed. Ze kunnen dan aan de slag met de voorzieningen die in het netwerk beschikbaar zijn. We zetten ook een “train-de-trainer”-programma op om te zorgen voor voldoende mensen in het netwerk die de kennis kunnen overbrengen.

Doelstelling

Het is belangrijk dat het trainingsprogramma zo goed mogelijk aansluit bij de kennisbehoeften van erfgoedinstellingen – ook die instellingen die nog niet zo ver zijn met hun digitale collecties. Daarom is de samenwerking met de digitaal-erfgoed-coaches van de provinciale steunpunten van groot belang. 

Er zijn al veel trainingen en materiaal beschikbaar. Het is niet de bedoeling dat te vervangen door een geheel nieuw trainingsaanbod.  Alleen waar nodig, zullen we het bestaande aanbod aanvullen met nieuw trainingsmateriaal, of zorgen dat het wordt toegespitst op de erfgoedsector.

Beoogde resultaten

We realiseren een trainingsprogramma dat aansluit op de kennisbehoeften van medewerkers van erfgoedinstellingen:

  • er komt trainingsmateriaal beschikbaar over alle relevante onderwerpen en in verschillende presentatievormen. Het materiaal zal modulair worden aangeboden, zodat iedereen er naar behoefte gebruik van kan maken.
  • belangrijke onderwerpen zijn: leren preserveren, linked data, gebruiksprofielen, duurzaamheidsbeleid, auteursrechten/AVG. 
  • het trainingsmateriaal bevat instructies voor trainers, zodat het door iedereen gebruikt kan worden om zelf een training te geven.
  • bestaande trainingsprogramma’s worden doorontwikkeld, zoals de cursus Leren Preserveren. 
  • er komen trainingen voor het gebruiken van de generieke voorzieningen in het netwerk
  • er komt een .een train-de-trainer-programma.
  • het trainings- en ondersteuningsmateriaal is en blijft beschikbaar voor alle instellingen

Projectdeelnemers

Dit project voeren we uit in samenwerking met opleidingspartners en andere partijen in het veld van deskundigheidsbevordering, zoals de provinciale erfgoedinstellingen van OPEN, de Reinwardt Academie, DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering, het Landelijk Contact van Museumconsulten en het KIA-platform.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marian Hellema of Marjon van Schendel.
Translate »
Top