• nl
  • en

Netwerk van ondersteuning

Door het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van ondersteuning helpen we ook de kleinere instellingen bij het duurzaam digitaal toegankelijk maken van hun collecties. Het werken met de generieke voorzieningen in het netwerk staat hierbij centraal. Erfgoedprofessionals kunnen daarvoor terecht bij speciaal aangestelde digitaal-erfgoed-coaches bij provinciale steunpunten door het hele land.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed bestaat uit vele netwerken, die deels de kleinere instellingen al bedienen. We versterken daarom de verbindingen die er via de sectorale, provinciale en thematische knooppunten al zijn. Daarnaast werken we eraan om ook die instellingen te bereiken die nu nog niet in het netwerk betrokken zijn.

Doelstelling

De doelstelling hierbij is dat elke instelling kennis kan maken met en gebruik kan maken van de generieke voorzieningen voor duurzaam toegankelijk digitaal erfgoed.

Beoogde resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Een ‘steun-op-maat’-programma voor met name kleinere erfgoedinstellingen, om het actieve gebruik en beheer van hun digitale collecties te bevorderen.
  • Een landelijk dekkend netwerk van steunpunten met digitaal-erfgoed-coaches, waarmee alle erfgoedinstellingen bereikt kunnen worden.
  • Een landelijk dekkend netwerk van kennisbronnen dat voor iedereen toegankelijk is.
  • De waarborg dat het netwerk van ondersteuning ook na 2020 wordt voortgezet.

Projectdeelnemers

OPEN, het Overleg van Provinciale Erfgoedhuizen Nederland waarin de provinciale erfgoedorganisaties vertegenwoordigd zijn, speelt een grote rol bij het aanstellen van de digitaal-erfgoed-coaches en bij het opzetten van steunpunten in het hele land. De steunpunten zijn nadrukkelijk gericht op alle soorten erfgoedinstellingen en bestrijken een nog breder netwerk dan OPEN: musea, archieven, bibliotheken, historische verenigingen en andere cultuurinstellingen. DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering is nauw betrokken bij het opzetten van een landelijk kennisnetwerk. Daarnaast zijn ook andere kennispartners betrokken.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marian Hellema of Marjon van Schendel.
Translate »
Top