• nl
 • en

Deskundigheidsbevordering

In 2019 en 2020 richten we ons (naast het ontwikkelen van de generieke voorzieningen) ook op het bevorderen van de deskundigheid bij erfgoedprofessionals op het gebied van zichtbaar, bruikbaar en houdbaar erfgoed.

Belang van deskundigheidsbevordering

Als we het actieve gebruik van digitale erfgoedcollecties willen vergroten, moeten we beginnen bij het duurzaam toegankelijk maken en (open) beschikbaar stellen van die collecties. De beschikbare kennis en expertise op dit gebied verschilt per instelling. Het Netwerk Digitaal Erfgoed wil er daarom voor zorgen dat ook de erfgoedinstellingen die hier nog niet zo ver mee zijn, goede ondersteuning krijgen. Iedereen moet kennis en advies op maat kunnen krijgen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van digitaal erfgoed.

Training en opleiding & Netwerk van ondersteuning

Dit doen we in twee projecten: het aanbieden van training en opleiding, en het opzetten van een duurzaam netwerk van ondersteuning met digitaal erfgoed coaches.

Voor beide projecten werken we samen met OPEN, het netwerk van provinciale erfgoedinstellingen. De bestaande netwerkverbanden worden versterkt en uitgebouwd tot een dekkend netwerk waarmee we alle typen erfgoedinstellingen in het hele land bereiken.

Nauwe samenwerking met OPEN

OPEN is het Overleg van Provinciale Erfgoedhuizen Nederland waarin de provinciale erfgoedorganisaties vertegenwoordigd zijn:

 • Erfgoedpark Batavialand
 • Erfgoed Brabant
 • Erfgoed Gelderland
 • Erfgoedpartners Groningen
 • Erfgoed Zeeland
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland
 • Historisch Centrum Overijssel
 • Huis van Hilde
 • Huis voor de Kunsten Limburg
 • Landschap Erfgoed Utrecht
 • Museumfederatie Fryslân

Meer informatie

Lees meer over de twee projecten in het linkermenu. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marian Hellema of Marjon van Schendel.

Aanwezigen bij het NDE Nieuwjaarsevent bij Rozet Arnhem, 16 januari 2019. Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0
Translate »
Top