• nl

Consultatie programmaplan 2019-2020

Op 5 oktober om 17.00u hebben we de consultatie van het conceptprogrammaplan 2019-2020 [PDF] van het Netwerk Digitaal Erfgoed gesloten. Alle opmerkingen die we van jullie hebben ontvangen, zijn voor zover mogelijk in het plan verwerkt. De definitieve versie is vervolgens als subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de interesse en de reacties die we hebben ontvangen. Het maakt dat we ons gesteund voelen in de voorgestelde koers voor de komende jaren.

Resultaat

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de aangevraagde subsidie toegekend. Dat betekent dat we van start kunnen met de uitvoering van de plannen. Bekijk hier het definitieve programmaplan voor 2019/2020: Erfgoed digitaal voor allemaal (PDF).

Achtergrond

De komende twee jaar wordt een bijzondere periode voor het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het kabinet maakt namelijk extra middelen beschikbaar voor de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. Een deel hiervan is bedoeld om de dienstverlening en de inclusiviteit van het Netwerk Digitaal Erfgoed te intensiveren, met als doel dat met name collecties van kleinere instellingen digitaal beschikbaar komen. Zo kunnen meer Nederlanders een groter digitaal erfgoedaanbod beleven. Dit programmaplan beschrijft hoe we dit doel gaan realiseren en dient als basisplan voor de subsidieaanvraag gericht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Om de kwaliteit van het definitieve programma te verbeteren, hebben wij het hele netwerk de gelegenheid gegeven om kennis te nemen van en te reageren op het concept van het programmaplan. Alle reacties en perspectieven waren daarbij waardevol: uit alle sectoren, van organisaties groot en klein, uit het hele land.

Totstandkoming

Het plan is geschreven in opdracht van het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed. De auteurs zijn vertegenwoordigers van de diverse knooppunten in het erfgoedveld en de leden van het ondersteuningsteam van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Breed draagvlak voor en betrokkenheid bij de toekomstige koers en de activiteiten is van groot belang. Daarom zijn eerdere versies van het programmaplan alvast voorgelegd aan onder andere het bestuur, de programmaraad en de domeingroepen van het Netwerk Digitaal Erfgoed en een aantal organisaties uit het netwerk. In de huidige versie van het programmaplan zijn de suggesties die daaruit voortkwamen zoveel mogelijk verwerkt.

Meer informatie

Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij netwerkmanager Wilbert Helmus via wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 50 49 95 53.
Translate »
Top