• nl
27 maart 2009

3TU neemt deel aan Europees initiatief om toegang tot onderzoeksdata te vergemakkelijken

Een aantal van Europa’s toonaangevende onderzoeksbibliotheken en instellingen op het gebied van technische informatievoorziening is een samenwerkingsverband aangegaan met als doel de toegang tot onderzoeksdata op internet te verbeteren. De Duitse National Library of Science and Technology (TIB), de British Library, de ETH Bibliothek Zurich, het Franse Institute for Scientific...
Lees verder
6 maart 2009

Workshop digitale curatie in wetenschappelijke bibliotheken

De Koninklijke Bibliotheek, de NCDD en de Europese organisatie van wetenschappelijke bibliotheken LIBER organiseren op 17 april a.s. in Den Haag een workshop 'Curating Research: e-Emerging Roles and Responsibilities in the European Landscape. Sprekers zijn o.a. Neil Beagrie, Maria Heijne, Marcel Ras, Keith Jeffrey, Dale Peters e.v. De workshop is...
Lees verder
3 februari 2009

‘Data Seal of Approval’ krijgt internationale Board en verliest een richtlijn

Het door DANS ontwikkelde Data Seal of Approval was het onderwerp van een internationale workshop in Den Haag op 30 januari jl. DANS presenteerde daar de internationale board die het keurmerk verder vorm gaat geven. De eerste bijeenkomst van de Board zorgde er al direct voor dat het Data Seal...
Lees verder
14 januari 2009

Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid van start

Op 6 januari 2009 is de Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid van start gegaan met een kick-off voor het projectteam. Doel van de verkenning is in kaart te brengen hoe duurzaam digitale gegevens momenteel worden beheerd in de Nederlandse publieke sector. Bij de elf organisaties die lid zijn van de Nationale...
Lees verder
9 januari 2009

DANS Datakeurmerk (Data Seal of Approval) krijgt internationale erkenning

Het datakeurmerk, bedoeld om het duurzaam opslaan en hergebruiken van onderzoekgegevens te stimuleren, gaat vanaf dit jaar functioneren onder een internationaal bestuur. Initiatiefnemer DANS (Data Archiving and Networked Services) treedt op 1 mei a.s. terug als beheerder van het keurmerk. Het instituut zal zich als eerste zelf aan een 'assessment'...
Lees verder
7 januari 2009

Cursus langdurig bewaren digitale documenten in PDF/A

Op donderdag 22 januari 2009 organiseert GO opleidingen de ééndaagse cursus Langdurig bewaren van digitale documenten met PDF /A. De cursus start om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.00 uur. De locatie is GO opleidingen, Celebesstraat 89 in Den Haag. Kan ik over 10 jaar nog een Word-document uit...
Lees verder
24 december 2008

DANS workshop over betrouwbare digitale opslag

Op 30 januari 2009 organiseert Data Archiving and Networked Services (DANS) in Den Haag een (Engelstalige) workshop onder de titel: ‘Towards Trusted Digital Archives for Social Science and Humanities Data’. ‘The workshop focuses on guaranteeing the quality and trustworthiness of digital archives for research data, in particular in the social...
Lees verder
17 december 2008

3TU project ‘Waardevolle data en diensten’ goedgekeurd door SURF

Deze week heeft SURF in het kader van SURFshare werkpakket 6 (Digitale duurzaamheid) een projectvoorstel goedgekeurd van het 3TU.Datacentrum. Het project is getiteld: 'Waardevolle data en diensten: motiveren door ondersteunen van dataproducenten en onderzoeken van voordelen van data publicatie'. Dit project richt zich op het identificeren van ervaren (bijkomende) voordelen...
Lees verder
12 december 2008

Erfgoedinstellingen vragen om richtlijnen en nationaal servicecentrum

Een mini-enquête aan het eind van de NCDD workshop ‘Digitale duurzaamheid: (ook) een kwestie van organiseren’, op de DEN-conferentie van 10 december jl., heeft uitgewezen dat erfgoedinstellingen vooral behoefte hebben aan ‘richtlijnen en instructies zodat wij weten wat we moeten doen’. Uit het publiek van 40 instellingen gaven slechts drie...
Lees verder
14 november 2008

NCDD workshop: organisatie van duurzame toegang

Op de jaarlijkse conferentie van Digitaal Erfgoed Nederland (Rotterdam, 9-10 december a.s.) zal de NCDD een workshop digitale duurzaamheid verzorgen. Die staat dit jaar niet in het teken van de techniek, maar in het teken van organisatie, beleid en financiering. Wie is er verantwoordelijk voor het langdurig toegankelijk houden van...
Lees verder
13 november 2008

Wetenschap vraagt om Europese aanpak

Onderzoekers, onderzoeksinstellingen, onderzoeksfinanciers, bibliotheken en uitgevers zijn het over één ding eens: de financiering van digitale duurzaamheid en permanente toegang in de wetenschap is niet alleen een nationale, maar een Europese en zelfs wereldwijde zaak. Tot die conclusie kwamen de ca. 80 deelnemers aan de jaarlijkse conferentie van de Alliance...
Lees verder
23 oktober 2008

DANS lanceert Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH)

Een hoger rendement van onderzoeksbudgetten in de humaniora en kunstgerelateerde wetenschappen door snel en efficiënt uitwisselen van gegevens, inzichten en onderzoekshulpmiddelen binnen de Europese Onderzoek Ruimte. Dat zijn de voorziene resultaten van het project Preparing DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) dat van start gaat op een...
Lees verder
16 oktober 2008

Nationaal Archief werkt hard aan digitale knooppuntfunctie

Tijdens de Week van het Archief heeft het Nationaal Archief het visiedocument 'Morgen is vandaag al verleden tijd' gepresenteerd. Daarin formuleert het Nationaal Archief als een van de kerndoelstellingen tot 2013: te worden tot een 'herkenbaar nationaal en internationaal knooppunt van digitale opslag (en vervroegde overbrenging), kennis (standaarden) en digitale...
Lees verder
7 oktober 2008

Europese conferentie over kosten digitale duurzaamheid

De Alliance for Permanent Access to the Records of Science, waaraan ook de NCDD deelneemt, organiseert op 4 november in Budapest een conferentie onder de titel:
Lees verder
18 september 2008

Data uit LHC deeltjesversneller o.a. opgeslagen in Nederland

De grote Large Hadron Collider (zie ook NRC) die vorige week bij CERN, de Europese organisatie voor nucleair onderzoek, in Zwitserland is opgestart, zal jaarlijks naar verwachting 15 miljoen gigabyte aan wetenschappelijke data produceren die door duizenden onderzoekers over de hele wereld geanalyseerd zullen worden, en tenminste gedurende de looptijd...
Lees verder
9 september 2008

‘Week van het Nationaal Archief’ – Digitaal

In het kader van de 'Week van het Nationaal Archief' organiseert het Nationaal Archief op dinsdag 30 september 2008 een middag rond het 'Digitaal Nationaal Archief'. Met sprekers als Jaap Uijlenbroek, Boudien Glashouwer, Tomas Lidman en Erik den Hoedt. Meer informatie op http://www.nationaalarchief.nl/organisatie. Aanmelden voor 20 september.
Lees verder
5 augustus 2008

SURF rapporteert over belemmeringen in Nederlandse auteurswet

In een zojuist verschenen internationaal rapport over auteursrechtelijke belemmeringen voor digitale duurzaamheid, International Study on the Impact of Copyright Law on Digital Preservation, concludeert Wilma Mossink van SURFfoundation dat de Nederlandse Auteurswet van 2004 aan bibliotheken, musea en archieven in artikel 16n te veel restricties oplegt bij het digitaliseren (c.q....
Lees verder
14 juli 2008

Leeuwarder Courant als best practice op LIBER conferentie

Tijdens de "preservation" sessie van de recentelijk gehouden LIBER conferentie van Europese wetenschappelijke en nationale bibliotheken (1-5 juli in Istanboel), presenteerde Eddy van der Noord de Leeuwarder Courant als de "best preserved and best disclosed newspaper in the world". Van der Noord beschreef de opmerkelijke publiek/private samenwerking tussen Tresoar en...
Lees verder
13 juli 2008

KB presenteert lessen uit zes jaar operationeel e-Depot

Diezelfde KB gaf tijdens de LIBER conferentie bij monde van Hoofd e-Depot Marcel Ras inzicht in de werkprocessen rond het e-Depot en in de lessen die KB heeft geleerd in de afgelopen zes jaar waarin het systeem operationeel is geweest. De bemensing van het e-Depot groeide van 5 naar 26...
Lees verder
27 juni 2008

(Inter-)nationale aanpak digitale duurzaamheid bepleit

De wetten van de economie bepalen dat het financieren van digitale duurzaamheid niet kan worden overgelaten aan de particuliere sector, en ook niet aan individuele instellingen of zelfs sectoren, concludeerde professor Paul N. Courant van de University of Michigan tijdens de LIFE2 conferentie in de British Library in Londen deze...
Lees verder
13 juni 2008

Metamorfoze presenteert Richtlijnen voor preservation imaging

Tijdens een gisteren in de KB gehouden symposium heeft het nationale conserveringsprogramma Metamorfoze zijn nieuwe Richtlijnen voor "preservation imaging" gepresenteerd. Het betreft richtlijnen voor het maken van scans van papieren cultureel erfgoed specifiek gericht op langetermijnbewaring. Metamorfozes kwaliteitsmanager Hans van Dormolen maakte duidelijk dat het eind 2007 genomen besluit van...
Lees verder
5 juni 2008

Archiefinspecteurs presenteren ‘Eisen Duurzaam Digitaal Depot’

Op 4 juni heeft het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) een toetsingskader voor een duurzaam digitaal depot, onder de titel ED3. Het kader is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Het Expertise Centrum (HEC) van de overheid. Op het titelblad staat prominent vermeld dat het hier een eerste versie betreft. Want,...
Lees verder
29 mei 2008

Beeld en Geluid in Europees project webarchivering

Het Instituut voor Beeld en Geluid, het archief van de publieke omroepen, gaat participeren in het Europese Living Web Archives (LiWA)-project, dat is ingericht om onderzoek te doen naar duurzame archivering en ontsluiting van websites. Op websites van omroepen is steeds meer videomateriaal te vinden dat exclusief voor het internet...
Lees verder
16 mei 2008

Meeste musea hebben geen digitale duurzaamheidsstrategie

In het eergisteren verschenen onderzoeksrapport ICT-gebruik in musea concluderen de Museumvereniging en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) dat 79% van de musea die de enquete invulden geen "duurzaamheidsstrategie heeft ontwikkeld ten aanzien van digitaal materiaal". Ten opzichte van de eerdere peiling in 2002 is in dit cijfer niet verbeterd. Desondanks "lijkt...
Lees verder
13 mei 2008

E-depot: de Rotterdamse praktijk

Op 19 juni 2008 organiseert het Gemeentearchief Rotterdam een informatiedag over het project E-depot. Aan de orde komen onder meer waarom het archief een E-depot wil hebben, wat de stand van zaken is, en de gevolgen van het E-depot voor de organisatie en de mensen die er werken. Meer informatie...
Lees verder
19 april 2008

Proarchive: een abonnement op duurzame opslag

Op 18 april heeft Beeld en Geluid in Hilversum zijn nieuwe dienst Proarchive gepresenteerd. Instellingen die zelf geen digitaal archief willen of kunnen bouwen, kunnen hun audiovisueel materiaal bij Beeld en Geluid duurzaam opslaan en via Proarchive toegankelijk maken. De organisatie presenteerde ook een voorlopig business model: 1 terrabyte opslag...
Lees verder
16 april 2008

Overheid nog lang niet digitaal duurzaam

De Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur hebben forse kritiek op de manier waarop de overheid omgaat met (digitale) informatie. In het advies Informatie: grondstof met toekomstwaarde schrijven de raden aan minister Plasterk van OCW: 'Het is merkwaardig dat de overheid als "informatieverwerkende industrie" zo weinig...
Lees verder
12 april 2008

Audiovisueel erfgoed: ontmoeting van twee werelden

De afgelopen dagen werd in Amsterdam het evenement Economies of the Commons gehouden, mede georganiseerd/gesponsord door het Instituut voor Beeld en Geluid en Digitaal Erfgoed Nederland. Het accent lag op de economische kant van het werken met digitaal erfgoed. Hoe financieren we digitalisering en audiovisuele productie in een internetwereld waarin...
Lees verder
1 maart 2008

Duurzame toegang tot audiovisueel materiaal

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 april vindt in de Balie te Amsterdam een internationele conferentie plaats over modellen en projecten rondom duurzame toegang en creatief hergebruik van audiovisueel (archief)-materiaal. De Engelstalige conferentie wordt gehouden onder de titel Economies of the Commons (waarbij 'the Commons' verwijst naar 'publiek eigendom' zoals...
Lees verder
25 juni 2007

Initiatief voor oprichting NCDD

Op 21 mei 2007 is door een groep initiatiefnemers besloten tot de oprichting van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). De NCDD wil in Nederland een stabiele organisatorische en technische infrastructuur realiseren die de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie garandeert.In de komende tien jaar zal de Nederlandse kenniseconomie volledig digitaal...
Lees verderTranslate »
Top