• nl
  • en

Activiteiten

2018: Van opstarten naar opschalen

In 2018 staan de activiteiten van de samenwerkende partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed in het teken van het opschalen van de activiteiten en het uitbreiden van het netwerk, als logisch vervolg op een periode van opbouw sinds de start van het netwerk in 2014. De focus ligt nu op het continueren van de ingeslagen weg en het verankeren van het netwerk in het brede cultuurveld, dat wil zeggen meer deelnemende organisaties die zoveel mogelijk de vruchten plukken van en bijdragen aan de samenwerking. De activiteiten zijn opgedeeld in drie domeinen:

  • Digitaal Erfgoed Zichtbaar vergroot de zichtbaarheid van collecties, verkent de vraag van gebruikers en bevordert (her)gebruik van digitale collecties.
  • Digitaal Erfgoed Bruikbaar verbetert de gebruiksmogelijkheden van collecties door ze gezamenlijk online beschikbaar te stellen en door data te verbinden en te verrijken met behulp van terminologiebronnen. Ook werken we hier aan thematisch beheer en de ontwikkeling van diensten.
  • Digitaal Erfgoed Houdbaar werkt aan het delen, benutten en opschalen van voorzieningen die het duurzaam beheer en toegang tot digitale informatie kunnen garanderen.

Het Netwerk in de praktijk

De erfgoedsector kan veel voordeel halen uit het gebruiken van de resultaten die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden opgeleverd, ongeacht de sector, grootte of type collectie van de instelling. Onder de noemer ‘Het Netwerk in de praktijk’ werken we daarom in alle werkprogramma’s samen met organisaties om de voor hun interessante hardware, software, tools en kennis in gebruik te nemen. Andere organisaties kunnen weer hun voordeel doen met de praktijkervaring die we hierbij opdoen. Bekijk de specifieke samenwerkingen die plaatsvinden in de werkprogramma’s Digitaal Erfgoed ZichtbaarDigitaal Erfgoed Bruikbaar en Digitaal Erfgoed Houdbaar.

DNA van het netwerk

Activiteiten binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn gebouwd op de volgende principes:

  1. Het gaat om samenwerkingen waarbij meerdere instellingen betrokken zijn;
  2. Resultaten zijn aantoonbaar sectoroverstijgend en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een netwerk van gemeenschappelijke voorzieningen;
  3. Activiteiten leveren een bijdrage aan de duurzame toegang van digitale collecties in Nederland en hebben een focus op concrete problematiek;
  4. Bij activiteiten worden afspraken gemaakt over daadwerkelijk gebruik en beheer (exploitatie) van de resultaten;
  5. Bij activiteiten is altijd aandacht voor brede verspreiding en uitwisseling van kennis.

Beleid

Deelnemende instellingen trachten daar waar mogelijk beleid op elkaar af te stemmen, zodat het netwerkprincipe in de werkwijze van de organisaties verankerd wordt. Op die manier kunnen we effectiever en doelgerichter werken en de inspanningen op elkaar afstemmen.

Week van het Digitaal Erfgoed 2016, Den Bosch

Week van het Digitaal Erfgoed 2016, Den Bosch

Kennisdeling

Delen van kennis en voorzieningen

Daarnaast is kennisdeling een belangrijke doelstelling van het netwerk. Dit gebeurt door het faciliteren van ontmoeting en samenwerking tussen erfgoedprofessionals van uiteenlopende instellingen in projecten, werkgroepen en kennisgroepen. Daarnaast verspreiden we kennis over digitaal erfgoed door het publiceren van tools, best practices, handleidingen, stappenplannen en modellen. Kijk hiervoor bij het onderdeel Kennis en voorzieningen.

Netwerk is mensenwerk

Ook faciliteren we de ontmoeting en samenwerking tussen erfgoedprofessionals door het organiseren van bijeenkomsten, waaronder de tweejaarlijkse Week van het Digitaal Erfgoed. Kijk voor alle bijeenkomsten op het agenda-overzicht.

Congressen en opleidingen

Tot slot delen teamleden van het Netwerk Digitaal Erfgoed en experts uit het Netwerk regelmatig hun kennis in (inter)nationale congressen en workshops. We leveren daarnaast een bijdrage aan opleidingen en trainingen op het gebied van digitaal erfgoed, bijvoorbeeld door colleges te geven bij onder meer de Reinwardt Academie en GO Opleidingen en te presenteren bij de cursus Essentials 4 Data Support van Research Data Netherlands.

 
Translate »
Top
Netwerk Digitaal Erfgoed