• nl

Expertgroep Webarchivering in Nederland

Veel instellingen in diverse sectoren hebben behoefte aan landelijke coördinatie op het gebied van webarchivering in Nederland. Hierdoor kunnen zij onderlinge samenwerking aangaan en kan kennis breder worden gedeeld. Daarom heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed eind 2016 de expertgroep ‘Webarchivering in Nederland’ opgezet. Het doel van deze expertgroep is het bevorderen van samenwerking en professionalisering op het gebied van webarchivering in Nederland.

Activiteiten

De expertgroep richt zich de komende twee jaar op de volgende activiteiten:

 1. Nationale catalogus: deze ‘nationale catalogus’ wordt ontwikkeld in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed en is in eerste instantie een overzicht van webarchiveringsinitiatieven en gearchiveerde websites, met bijbehorende informatie over onder andere url’s, frequentie, doelen, tools, langetermijntoegang. Naast het ontwikkelen van deze catalogus is ook het beheer en de bekendheid ervan van belang. Een toekomstig perspectief is het ontwikkelen van één centrale portal of platform waarmee gebruikers toegang krijgen tot de gezamenlijke ‘webcollectie Nederland’.
 2. Kennis: kennisuitwisseling bevorderen en het kennisniveau over webarchivering in Nederland bij de instellingen verhogen
 3. Samenwerking: brede samenwerking in Nederland bij webarchivering stimuleren en helpen om gemeenschappelijke voorzieningen te ontwikkelen.
 4. Kennisproducten: (bijdragen aan) de ontwikkeling van richtlijnen en handreikingen
 5. Juridisch: juridische obstakels bespreken en adresseren
 6. Technisch: technische zaken bespreken en adresseren. Huidige tools, wensen voor de toekomst, het opzetten van een Technology Watch.
Expertgroep Webarchivering van het Netwerk Digitaal Erfgoed

De expertgroep Webarchivering tijdens het symposium over webarchivering bij Beeld en Geluid op 17 november 2016. Vlnr: Marcel Ras, Arnoud Goos, Robin Lassche, Nick Chapel, Barbara Sierman, Jeroen van Luin.

Samenstelling

De leden van de expertgroep zijn:

 • Barbara Sierman (Koninklijke Bibliotheek)
 • Peter de Bode (Koninklijke Bibliotheek)
 • Jeroen van Luin (Nationaal Archief)
 • Antal Posthumus (Nationaal Archief)
 • Arnoud Goos (Beeld en Geluid)
 • Gerrit Voerman (Archipol, Rijksuniversiteit Groningen)
 • Robin Lassche (Regionaal Archief Dordrecht)
 • Manja Koomen (Erfgoedinspectie)
 • Nick Chapel (Erfgoedinspectie)
 • Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed)

Deze groep wordt aangevuld met vertegenwoordigers van het domein wetenschap en vertegenwoordigers van de diverse gebruikers van webarchieven. De expertgroep onderhoudt goede contacten met de leveranciers van webarchiveringsdiensten en met de International Internet Preservation Consortium (IIPC).

Contact

Contactpersoon voor deze expertgroep is Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar.
Translate »
Top
Netwerk Digitaal Erfgoed